Onion Bhajis

Onion (67%), Rapeseed Oil, Gram Flour (12%) (Chickpea Flour, Yellow Pea Flour), Self Raising Flour (Fortified Wheat Flour (WHEAT Flour, Calcium Carbonate, Iron, Niacin, Thiamine), Raising Agents (Sodium diphosphates, Sodium Carbonates)), Spices, Salt.